+420 608 960 190 bobikjan333@seznam.cz

Nabízené služby

Zateplování budov

Není žádnou novinkou, že životnost budovy se prodlouží jejím zateplením. Zateplení budov má velký vliv na úsporu finančních nákladů zejména při vytápění v zimním období, v letních měsících je naopak výhodou, že se teplo nedostane do domu.

Před provedení zateplení je třeba provést zhodnocení celé stavby budovy, tzn. zjištění stavu svislé a vodorovné konstrukce domu. Dále je nutné posoudit, v jakém stavu jsou stávající výplně, to znamená okna a dveře, jaká je současná soustava vytápění a jak funguje větrání budovy.

Pokud je třeba provést výměnu oken a vstupních dveří, jedůležité ji provést před samotným zateplením

Pokud se jedná o zateplení starších budov, pro zateplení existují dva způsoby a to vnější kontaktní zateplovací systém, kdy se tepelný izolant nalepí na stěnu a následně provede stěrková omítka. V tomto případě lze použít desky z pěnového polystyrénu nebo minerální vlna, která je sice dražší, ale je nehořlavá.

Druhým způsobem, který se využívá, je tzv. odvětrávaná fasáda, kdy se tepelný izolant připevní pomocí lišt či latí na stěnu, čímž se vytvoří distanční vzduchová mezera. V tomto případě je možné použít například minerální vlnu nebo celulózu. Jaký druh zvolit, zda kontaktní systém nebo odvětrávanou fasádu závisí na posouzení jaká vlhkost v domu právěje. Pokud se jedná o vlhký dům, je vhodné použít odvětrávanou fasádu.

Nutno ale vzít na vědomí, že pouhá výměna oken zateplení budovy nezajistí, bez tepelné izolace se zhorší vlastnosti stavby a to tak, že dojde ke zvýšení vlhkosti vzduchu uvnitř místnosti, ta pak na stěnách kondenzuje a tvoří plísně.